Vilkår og betingelser

Denne avtalen gjelder mellom deg, brukeren av dette nettstedet og Simply Consulting ApS, eieren (e) av dette nettstedet. Din avtale om å overholde og være bundet av disse vilkårene og betingelsene anses å forekomme ved din første bruk av nettstedet og tjenestene. Hvis du ikke godtar å være bundet av disse vilkårene, bør du slutte å bruke nettstedet umiddelbart.

Definisjoner og tolkning

I denne avtalen skal følgende vilkår ha følgende betydninger:

“Innhold” betyr enhver tekst, grafikk, bilder, lyd, video, programvare, datakompilering og annen form for informasjon som kan lagres på en datamaskin som vises på eller utgjør en del av dette nettstedet;
“Simply” betyr Simply Consulting ApS med CVR: 33970080 fra Vesterbrogade 26, 1620 København V, Danmark;
“Service” betyr samlet alle online fasiliteter, verktøy, tjenester eller informasjon som Simply gjør tilgjengelig via nettstedet enten nå eller i fremtiden;
“System” betyr enhver elektronisk kommunikasjonsinfrastruktur som Simply gjør tilgjengelig via nettstedet enten nå eller i fremtiden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, nettbasert e-post, oppslagstavler, live chat-fasiliteter og e-postlenker;
“Bruker”/ “Brukere” betyr enhver tredjepart som går inn på nettstedet og ikke er ansatt av Simply og handler i løpet av sin ansettelse; og
“Nettsted” betyr nettstedet du bruker for øyeblikket (www.simply-crm.com).

Aksept av vilkårene

Du må være myndig for å inngå en bindende avtale for å godta vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, ikke bruk denne tjenesten.

Du kan godta vilkårene ved å merke av i avmerkingsboksen eller klikke på en knapp som indikerer at du godtar vilkårene eller ved å bruke denne tjenesten.

Åndsverk

Alt innhold som er inkludert på nettstedet, med mindre det er lastet opp av brukere, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydklipp, videoklipp, datakompileringer, sideoppsett, underliggende kode og programvare er eiendommen til Simply, våre tilknyttede selskaper eller andre relevante tredjeparter. Ved å fortsette å bruke nettstedet erkjenner du at slikt materiale er beskyttet av gjeldende Danmark og internasjonal immateriell eiendom og andre relevante lover.

Du kan ikke reprodusere, kopiere, distribuere, lagre eller på annen måte gjenbruke materiale fra nettstedet med mindre annet er angitt på nettstedet, eller med mindre du gir uttrykkelig skriftlig tillatelse til dette av Simply.

Data eierskap

Vi respekterer din rett til eierskap av innhold opprettet eller lagret av deg. Du eier innholdet som er opprettet eller lagret av deg. Med mindre det er spesifikt tillatt av deg, gir ikke din bruk av denne tjenesten Simply lisensen til å bruke, reprodusere, tilpasse, modifisere, publisere eller distribuere innholdet opprettet av deg eller lagret i din brukerkonto for Simply’s kommersielle, markedsføring eller lignende hensikt. Imidlertid gir du Simply tillatelse til å få tilgang til, kopiere, distribuere, lagre, overføre, formatere, offentlig vise og offentlig utføre innholdet i brukerkontoen din utelukkende etter behov for å tilby denne tjenesten til deg.

Brukergenerert innhold

Du kan overføre eller publisere innhold opprettet av deg ved hjelp av denne tjenesten eller på annen måte. Du skal imidlertid være eneansvarlig for slikt innhold og konsekvensene av overføring eller publisering. Alt innhold som blir offentliggjort vil være offentlig tilgjengelig via internett og kan gjennomsøkes og indekseres av søkemotorer.

Du er ansvarlig for å sikre at du ikke ved et uhell gjør noe privat innhold offentlig tilgjengelig. Alt innhold du måtte motta fra andre brukere av denne tjenesten, blir levert til deg SOM DET ER til din informasjon og personlig bruk, og du godtar ikke å bruke, kopiere, reprodusere, distribuere, overføre, kringkaste, vise, selge, lisensiere eller på annen måte utnytte slikt innhold til noe formål, uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra personen som eier rettighetene til slikt innhold.

Lisens til bruk

Simply gir deg en tilbakekallbar, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset lisens til å laste ned, installere og bruke tjenesten utelukkende for din personlige og forretningsmessige bruk strengt i samsvar med vilkårene i denne avtalen.

Begrensninger å bruke

Du samtykker i å ikke gjøre det, og du vil ikke tillate andre å lisensiere, selge, leie, lease, tildele, distribuere, overføre, være vert, outsource, avsløre eller på annen måte kommersielt utnytte tjenesten eller gjøre tjenesten tilgjengelig for tredjepart.

Koblinger til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Med mindre det er uttrykkelig angitt, er disse nettstedene ikke under kontroll av Simply eller våre tilknyttede selskap. Vi påtar oss intet ansvar for innholdet på slike nettsteder og fraskriver oss ansvar for alle former for tap eller skade som oppstår ved bruk av dem. Inkluderingen av en lenke til et annet nettsted på dette nettstedet innebærer ikke godkjennelse av nettstedene selv eller de som har kontroll over dem.

Lenker til dette nettstedet

De som ønsker å plassere en lenke til dette nettstedet på andre nettsteder, kan bare gjøre det til hjemmesiden til nettstedet www.simply-crm.com uten forhåndstillatelse. Dypkobling (dvs. lenker til bestemte sider på nettstedet) krever uttrykkelig tillatelse fra Simply. Kontakt oss via e-post på for å finne ut mer info@simply-crm.com.

Samtykke til bruk av data

Du samtykker i at Simply kan samle inn og bruke tekniske data og relatert informasjon – inkludert, men ikke begrenset til, teknisk informasjon om enheten din, system- og tjenesteprogramvare og periferiutstyr – som samles inn med jevne mellomrom for å lette programvareoppdateringer, produktsupport og annet tjenester til deg (hvis noen) knyttet til den lisensierte tjenesten. Bare kan bruke denne informasjonen, så lenge den er i en form som ikke personlig identifiserer deg, for å forbedre sine produkter eller for å tilby tjenester eller teknologier til deg.

Personvern

For gjeldende gjeldende databeskyttelseslovgivning vil Simply behandle alle personopplysninger du har gitt dem i henhold til Personvernregler tilgjengelig på Simply-nettstedet eller på forespørsel fra Simply.

Du samtykker i at hvis du har gitt Simply personopplysninger om en tredjepart (1), har du på plass alle nødvendige samtykke og merknader for å muliggjøre lovlig overføring av slike personopplysninger til Simply og (2) som du har ført til personvernerklæringen som er tilgjengelig på Simply’s nettsted, eller på annen måte har gitt en kopi av den til tredjeparten. Du samtykker i å skadesløse Simply i forhold til alle forpliktelser, straffer, bøter, tildelinger eller kostnader som følge av at du ikke overholder disse kravene.

Hvis du gir Simply tilgang til personlige data, skal Simply ha lov til å behandle personopplysninger for å utføre denne tjenesten, og slik behandling skal overholde personvernlovgivningen som gjelder for denne tjenesten i jurisdiksjonen der behandlingen skjer.

Du garanterer at overføring av personopplysninger til Simply overholder alle gjeldende lover og regler om beskyttelse av personopplysninger. Hvis behandlingen av Persondata foretas av Simply i samsvar med dine instruksjoner som avtalt med Simply, skal du skadesløsholde, forsvare og holde Simply ufarlig for og mot alle krav, forpliktelser, tap og rimelige utgifter påført eller påstått mot Simply i forbindelse med ethvert tredjeparts krav relatert til behandlingen av personopplysningene. Du forstår og godtar at du bærer det eneste og fulle ansvaret for sikkerhetskopiering og redundans av personlige data.

Våre tjenester

Du erkjenner og godtar at formen og naturen til tjenestene som Simply tilbyr kan endres fra tid til annen uten forutgående varsel til deg. Som en del av denne vedvarende innovasjonen erkjenner du og godtar at Simply kan slutte (permanent eller midlertidig) å tilby tjenestene (eller andre funksjoner i tjenestene) til deg eller til brukere generelt etter Simply’s eget skjønn, uten forutgående varsel til deg . På samme måte kan du slutte å bruke tjenestene når som helst, og du trenger ikke å fortelle oss når du slutter å bruke tjenestene.

Du erkjenner og godtar at hvis Simply deaktiverer tilgang til kontoen din, kan du bli forhindret fra å få tilgang til tjenestene, kontoopplysningene dine eller filer eller annet innhold som finnes i kontoen din.

Du erkjenner og godtar at Simply kan etablere generell praksis og begrensninger for bruk av tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å endre, suspendere eller avslutte ethvert aspekt av tjenesten når som helst, inkludert åpningstider eller tilgjengelighet av tjenesten eller en hvilken som helst tjenestefunksjon, uten varsel og uten ansvar. Vi forbeholder oss også retten til å innføre begrensninger på visse tjenestefunksjoner eller begrense tilgangen til deler eller hele tjenesten uten varsel og uten ansvar.

Vi garanterer ikke at funksjonene i tjenesten vil være uavbrutt eller feilfrie, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle avbrudd i tjenesten (inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, systemfeil eller andre forstyrrelser som kan påvirke etterkjøpet. meldinger, behandling, aksept, gjennomføring eller avregning av transaksjoner eller tjenesten).

Kontoen din

Bruk av tjenestene våre krever at du registrerer deg hos oss og åpner en konto. På tidspunktet for registreringen godtar du å gi oss personlig og annen informasjon som er nødvendig for å tilby deg våre tjenester. Disse må være sanne, nøyaktige, komplette og oppdatert. Du bør være oppmerksom på at unnlatelse av å oppgi sanne, nøyaktige, fullstendige og oppdaterte detaljer tvinger oss til å avslutte forholdet til deg og umiddelbart avslutte tjenestene som tilbys deg. Også at du er ansvarlig for all aktivitet på kontoen din, enten du autoriserer det eller ikke.

For å få tilgang til kontoen din, må du oppgi medlemsnavnet og passordet ditt. Det er ditt ansvar å opprette et sterkt passord og beskytte innloggingsdetaljene dine og å begrense tilgangen til kontoen din. Du må varsle oss umiddelbart hvis sikkerheten til kontoen din er kompromittert, og du godtar og erkjenner at vi ikke påtar oss noe ansvar for sikkerheten til kontoen din, og vi kan ikke holdes ansvarlige for sikkerhetsbrudd og aktiviteter som oppstår under kontoen din eller kan godta enhver risiko som følge av autorisert eller uautorisert tilgang eller falske oppføringer til kontoen din i det maksimale omfang loven tillater.

Virus, hacking og andre lovbrudd

Du må ikke misbruke tjenestene våre ved å introdusere, overføre eller arrangere sending av virus, korrupt fil, cancelbot, trojansk hest, orm, tids- eller logikkbombe, tastetrykklogger, spyware, adware eller annet materiale som er utformet for å påvirke driften av dataprogramvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr eller forstyrre, feile fange opp eller ekspropriere data eller personlig informasjon. Du må ikke prøve å få uautorisert tilgang til tjenestene våre, serverne de er lagret på, eller noen server, datamaskin eller database som er koblet til tjenestene våre. Du må ikke angripe tjenestene våre via en denial-of-service, distribuert denial-of-service eller annen type angrep.

Ethvert brudd på denne bestemmelsen utgjør en straffbar handling i henhold til den danske straffeloven (“DCC”). Vi vil rapportere et slikt brudd til de relevante rettshåndhevelsesmyndighetene, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å oppgi identiteten din til dem. I tilfelle et slikt brudd, opphører din rett til å bruke tjenestene våre umiddelbart.

Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et distribuert tjenestenektangrep, virus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datamaskinutstyret ditt, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av våre tjenester, nedlasting av materiale på tjenestene våre eller materiale på andre nettsteder som er koblet til det.

Begrep

Den første løpetiden til denne avtalen skal være som angitt i bestillingsskjemaet (“første periode”). Startperioden begynner når tjenestene begynner for deg. Etter den første perioden vil denne avtalen automatisk fornyes. Den innledende løpetiden og alle påfølgende fornyelsesperioder skal betegnes samlet som “periode”. Hvis betalingsmåten du bruker hos oss, for eksempel et kredittkort, når utløpsdatoen og du ikke redigerer betalingsmåteinformasjonen din eller avbryter, bekrefter du, godtar og autoriserer Simply å fortsette å fakturere kredittkortet ditt, og du forblir ansvarlig for eventuelle uinnhentede beløp.

I tillegg, i et forsøk på å sikre at fornyelsesprosessene dine lykkes, kan Simply behandle fornyelsesgebyret opptil to uker før utløpsdatoen med mindre du uttrykkelig ber om noe annet.

Fornyelser

Tjenester som er kjøpt i en bestemt periode (for eksempel ett år) vil fornyes automatisk etter utløpet av den perioden med mindre du gir Simply skriftlig beskjed om at du har til hensikt å avslutte dem minst 30 dager før utløpet av denne perioden. De vil bli fornyet til Simply’s gjeldende priser for slike tjenester.

Innbetaling

De faste avgiftene og / eller prisene som gjelder for enhver tjeneste, er angitt i online bestillingsskjema for tjenesten (“avgiftene”). Vær oppmerksom på at online bestillingsskjemaet også kan angi en renteøkning som vil tre i kraft når en kampanjepris utløper. En slik økning vil skje uten ytterligere varsel til deg.

Du betaler alle nåværende eller fremtidige salg og tjenester, avgifter, merverdiavgift eller andre lignende skatter, inkludert eventuelle relaterte renter eller bøter (pålagt når som helst av statlige myndigheter) som oppstår fra eller er relatert til andre tjenester enn skatt basert på Simply’s netto inntekt.

Betaling for tjenester er på forhånd. Når du bestiller en tjeneste, må du betale hele beløpet for avgifter for den innledende løpetiden og gjeldende avgifter. Når en tjeneste fornyes, må du betale hele gebyret for fornyelsestiden og gjeldende skatter. En tjeneste fornyes når den ikke har blitt sagt opp av deg før den siste datoen for den første perioden eller fornyelsesperioden du har betalt for.

Tilbakebetaling

Du samtykker i å kontakte Simply før du reiser en forespørsel om tilbakeføring eller enhver tvist med banken eller kortutstederen din i forbindelse med transaksjoner. Hvis du foretar en kortbetaling gjennom Simply, og senere bestrider en legitim kostnad ved å heve en tilbakeførsel uten meritt eller legitim grunn (som bestemt etter eget skjønn), enten det er bedragersk eller på annen måte, forbeholder vi oss retten til å svarteliste deg fra vår plattform å levere overbevisende bevis for å avvise din ugyldige tilbakeføringsforespørsel og eller forfølge rettslige skritt etter omstendighetene.

Rett til å nekte tjeneste

Vi kan stenge, suspendere eller begrense tilgangen din til kontoen din uten grunn. Uten å begrense det foregående, kan vi stenge, suspendere eller begrense tilgangen din til kontoen din:

a) hvis vi fastslår at du har brutt, eller handler i strid med denne brukeravtalen;

b) hvis vi finner ut at du har krenket juridiske rettigheter (som resulterer i faktiske eller potensielle krav), inkludert krenking av immaterielle rettigheter;

c) hvis vi finner ut at du har engasjert deg i, eller driver med, falske eller ulovlige aktiviteter;

d) å håndtere enhver risiko for tap for oss, en bruker eller annen person; eller

e) av andre grunner.

Uten å begrense våre andre rettsmidler, i den utstrekning du har brutt denne avtalen, må du betale oss alle avgifter vi skylder oss og tilbakebetale oss for alle tap og kostnader (inkludert all vår arbeidstid) og rimelige utgifter (inkludert advokatkostnader) knyttet til å undersøke et slikt brudd og innkreve slike gebyrer.

Hvis vi stenger kontoen din av en annen grunn enn som et resultat av bruddet på denne avtalen, med mindre annet er spesifisert i denne avtalen, har du rett til å motta eventuelle betalinger fra oss til deg.

I tilfelle vi stenger kontoen din, vil du ikke ha noe krav overfor oss om en slik suspensjon eller avslutning av kontoen din.

Bruk av våre tjenester

Tjenestene er beskyttet av lov om opphavsrett, forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter. Du får rett til å bruke tjenestene og bare for de formål som er beskrevet av Simply. Simply forbeholder seg alle andre rettigheter i tjenestene. Inntil opphør av denne avtalen og så lenge du oppfyller gjeldende betalingsforpliktelser og overholder denne avtalen, gir Simply deg en personlig, begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett og lisens til å bruke tjenestene.

Bruk med den mobile enheten

Bruk av disse tjenestene kan være tilgjengelig via en kompatibel mobilenhet, Internett-tilgang og kan kreve programvare. Du samtykker i at du er eneansvarlig for disse kravene, inkludert gjeldende endringer, oppdateringer og gebyrer, samt vilkårene i avtalen din med din mobile enhet og telekommunikasjonsleverandør.

Simply gir ingen garantier eller fremstillinger av noe slag, uttrykkelig, lovfestet eller underforstått med hensyn til:

a) Tilgjengeligheten av telekommunikasjonstjenester fra leverandøren din og tilgang til tjenestene når som helst eller hvor som helst;

b) Ethvert tap, skade eller sikkerhetsinnbrudd av telekommunikasjonstjenestene;

c) All formidling av informasjon til tredjeparter eller manglende overføring av data, kommunikasjon eller innstillinger knyttet til tjenestene.

Innhold

Innhold inkluderer data, informasjon, materiale, tekst, grafikk, bilder av noe slag som blir lastet opp, overført, lagt ut, generert, lagret eller på annen måte gjort tilgjengelig gjennom tjenestene (“Innhold”), som vil omfatte uten begrensning noe innhold som kontoinnehavere (inkludert deg) gir gjennom din bruk av tjenestene. Ved å gjøre innholdet ditt tilgjengelig gjennom din bruk av tjenestene, gir du Simply en verdensomspennende, royaltyfri, ikke-eksklusiv lisens til å være vert for og bruke innholdet ditt. Arkiver innholdet ditt ofte. Du er ansvarlig for tapt eller uopprettelig innhold. Du må oppgi alle nødvendige og passende advarsler, informasjon og avsløringer. Simply er ikke ansvarlig for noe av innholdet ditt som du sender inn via tjenestene.

Du samtykker i å ikke bruke, eller tillate noen tredjepart å bruke tjenestene til å laste opp, legge ut, distribuere, lenke til, publisere, reprodusere, delta i, markedsføre eller overføre noe av det følgende:

Ulovlig, uredelig, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, vanhellig, truende, voldelig, hatefull, trakasserende, støtende, upassende eller kritikkverdig informasjon eller kommunikasjon av noe slag, inkludert uten begrensning atferd som er overdreven voldelig, oppmuntrer til eller truer vold, oppmuntrer til “flammende” andre eller strafferettslig ansvar i henhold til lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov;

Innhold som kan utgi seg for å være en annen eller som på en falsk måte representerer din identitet eller dine kvalifikasjoner, eller som kan utgjøre et brudd på personvernet, er ulovlig urettferdig eller villedende, eller skaper en sikkerhets- eller helserisiko for et individ eller publikum;

Med unntak av det som er tillatt av Simply skriftlig, investeringsmuligheter, anmodninger, kjedebrev, pyramidespill, annen uønsket kommersiell kommunikasjon eller spamming eller flom;

Virus, trojansk hest, orm eller annen forstyrrende eller skadelig programvare eller data;

Alt innhold som du ikke eier eller har rett til å bruke uten tillatelse fra eierne av immaterielle rettigheter dertil.

Webområdeadministrasjon

Vi forbeholder oss retten til, men ikke forpliktelsen, til å:

  • overvåke nettstedet for brudd på disse vilkårene;
  • iverksette egnede rettslige skritt mot alle som etter eget skjønn bryter loven eller disse vilkårene, inkludert uten begrensning, rapportering av en slik bruker til politimyndigheter;
  • etter eget skjønn og uten begrensning, nekte, begrense tilgang til, begrense tilgjengeligheten av eller deaktivere (i den grad det er teknisk mulig) noen av dine bidrag eller deler av dem;
  • etter vårt skjønn og uten begrensning, varsel eller ansvar, å fjerne fra nettstedet eller på annen måte deaktivere alle filer og innhold som er for store eller som på noen måte er belastende for systemene våre;
  • ellers administrere nettstedet på en måte som er utformet for å beskytte våre rettigheter og eiendom og for å legge til rette for at siden fungerer.

Avslutning

Hvis du etter vår eneste vurdering mislykkes, eller vi mistenker at du har mislyktes, for å overholde noen vilkår eller bestemmelser i disse bruksvilkårene, kan vi også si opp denne avtalen når som helst uten varsel, og du vil forbli ansvarlig for alle skyldige beløp til og med dato for oppsigelse; og / eller følgelig kan nekte deg tilgang til tjenestene våre (eller noen del derav).

Endring av vilkår for bruk

Vi kan når som helst endre vilkårene etter varsel gjennom en tjenestemelding eller ved å sende e-post til din primære e-postadresse. Hvis vi gjør betydelige endringer i vilkårene som påvirker dine rettigheter, vil du få minst 30 dagers varsel om endringene via e-post til din primære e-postadresse. Du kan avslutte bruken av denne tjenesten ved å gi Simply varsel via e-post innen 30 dager etter at du har blitt varslet om tilgjengeligheten av de endrede vilkårene hvis vilkårene endres på en måte som i vesentlig grad påvirker dine rettigheter i forbindelse med bruk av denne tjenesten. Din fortsatte bruk av denne tjenesten etter ikrafttredelsesdatoen for enhver endring av vilkårene vil bli ansett som din samtykke til de endrede vilkårene.

Slutten på livet

Hvis Simply etter sin rimelige mening ikke er i stand til å fortsette å effektivt levere denne tjenesten for en konfigurasjon av livets slutt, kan Simply, ved å gi deg minst 90 dagers skriftlig varsel på forhånd, fjerne konfigurasjonen for livets slutt Vare fra rettighetsregisteret. Ved fjerning må Simply foreta en pro rata justering av servicekostnadene.

Vedlikehold

Simply må kanskje utføre planlagt vedlikehold av denne tjenesten. Simply vil varsle deg skriftlig minst 3 (tre) virkedager på forhånd om planlagt vedlikehold, eventuelle relaterte tjenesteforstyrrelser og deres forventede varighet.

I tilfelle nødhjelp, Simply:

a) vil forsøke å gi deg minst 20 minutters skriftlig varsel på forhånd;

b) Simply vil gi deg så mye skriftlig varsel som det er praktisk mulig under omstendighetene;

c) bruke sitt beste for å minimere varigheten av avbrudd eller forstyrrelse av tjenesten.

Simply vil bli fritatt fra sine forpliktelser i henhold til gjeldende serviceniveavtale i løpet av nødsituasjonen, og du samtykker i å utelukke Simply for ethvert ansvar, tap og eller skade som er påført i en nødsituasjon.

Teknologiledelse

På grunn av endringer i teknologi og Simply’s ønske om å opprettholde høyest mulig kvalitet på denne tjenesten, kan det være nødvendig å gjøre justeringer eller legge til forbedringer i denne tjenesten. Simply vil gi forhåndsvarsel om slike endringer, hvis mulig.

Hvis omfanget av tjenesten nødvendigvis forbedres eller utvides som et resultat av forbedringene, vil de bli tilbudt deg for resten av gjeldende periode uten ekstra kostnad, forutsatt at Simply vil forvente at det ikke blir gjort krav på reduksjon i servicegebyrene for mindre reduksjoner i omfang som følge av forbedringene.

Ekskluderinger av servicenivå

Simply er ikke ansvarlig for standardinnstillinger for servicenivå som følge av en eller flere av følgende hendelser:

a) noen av hendelsene spesifisert i vilkårene for bruk i denne avtalen;

b) fravær av en oppdatering, reparasjon, policy, konfigurasjon eller vedlikeholdsendring anbefalt av ganske enkelt, men ikke godkjent av deg;

c) planlagt nedetid med hensyn til denne tjenesten (inkludert oppgraderinger, reparasjon eller erstatning av komponenter eller planlagte sikkerhetskopier) eller annen gjensidig nedetid;

d) endringer du har gjort i denne tjenesten;

e) skade eller forsinkelse som oppstår fra deg hvis du unnlater å utføre en handling eller kontraktsforpliktelse som kreves Simply for at vi skal kunne gjøre bruk av denne tjenesten;

f) modifikasjoner eller erstatninger eller forsøkte modifikasjoner eller erstatninger ikke utført av Simply eller ikke godkjent av Simply skriftlig før slike modifikasjoner eller erstatninger blir utført eller forsøkt av noen annen part, inkludert deg;

g) gjenoppretting av tapte data som er koblet til denne tjenesten, uten denne tjenesten. Simply’s kunnskap;

h) svikt i programvareverktøy som brukes i forbindelse med denne tjenesten;

i) data gitt av deg er unøyaktige eller ikke oppdaterte; eller n. et virus, orm, distribuert fornektelse av tjenester eller annen skadelig aktivitet.

Dine forpliktelser

Du samtykker i å bruke alle rimelige anstrengelser for å gi all relevant informasjon til Simply som er nødvendig for Simply’s levering av denne tjenesten.

Du kan fra tid til annen utstede rimelige instruksjoner til Simply i forhold til Simply’s levering av denne tjenesten. Eventuelle slike instruksjoner skal være kompatible med spesifikasjonene til denne tjenesten som tilbys.

I tilfelle Simply krever avgjørelse, godkjenning, samtykke eller annen kommunikasjon fra deg for å fortsette med å tilby denne tjenesten eller deler av den når som helst, må du gi det samme på en rimelig og rettidig måte.

Hvis det er behov for samtykke, lisenser eller andre tillatelser fra tredjeparter, skal det være ditt ansvar å oppnå det samme før du leverer denne tjenesten (eller den relevante delen derav).

Enhver forsinkelse i levering av denne tjenesten som følge av at du mislykkes eller forsinker å overholde noen av bestemmelsene i denne paragrafen, skal ikke være ansvaret eller skylden til Simply.

Ansvarsfraskrivelse

Simply gir ingen garantier eller erklæringer om at nettstedet og tjenesten vil oppfylle dine krav, at det vil være av tilfredsstillende kvalitet, at det vil være egnet for et bestemt formål, at det ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter, at det vil være kompatibel med alle systemer, at det vil være sikkert og at all gitt informasjon vil være nøyaktig. Vi gir ingen garanti for spesifikke resultater fra bruken av tjenesten vår.

Ingen deler av dette nettstedet er ment å utgjøre råd, og innholdet på dette nettstedet skal ikke stole på når du tar noen avgjørelser eller gjør noe av noe slag.

Tilgjengeligheten til nettstedet

Tjenesten leveres “som den er” og på “som tilgjengelig” basis. Vi gir ingen garanti for at tjenesten vil være fri for mangler og / eller feil. I den grad loven tillater det, gir vi ingen garantier (uttrykkelig eller underforstått) om egnethet for et bestemt formål, nøyaktighet av informasjon, kompatibilitet og tilfredsstillende kvalitet.

Simply godtar ikke noe ansvar for forstyrrelser eller manglende tilgjengelighet på nettstedet som skyldes eksterne årsaker, inkludert, men ikke begrenset til, ISP-utstyrsfeil, vertsutstyrsfeil, kommunikasjonsnettverksfeil, strømbrudd, naturlige hendelser, krigshandlinger eller lovlige begrensninger og sensur.

Ansvarsbegrensning

I den grad det er tillatt i henhold til loven, aksepterer Simply ikke noe ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade, forutsigbar eller på annen måte, inkludert indirekte, følgeskader, spesielle eller eksemplariske skader som oppstår ved bruk av nettstedet eller annen informasjon der. Brukere bør være klar over at de bruker nettstedet og dets innhold på egen risiko.

Ingenting i disse vilkårene ekskluderer eller begrenser Simply’s ansvar for død eller personskade som følge av uaktsomhet eller bedrageri fra Simply.

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre at disse vilkårene følger de relevante lovbestemmelsene i den danske markedsføringsloven. Imidlertid, i tilfelle noen av disse vilkårene blir funnet å være ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan håndheves, skal denne betegnelsen anses å være skilt fra disse vilkårene og vil ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende vilkårene. Dette begrepet gjelder bare innenfor jurisdiksjoner der et bestemt begrep er ulovlig.

Ingen frafall

I tilfelle noen av partene i disse vilkårene ikke utøver noen rett eller et middel inneholdt heri, skal dette ikke tolkes som en fraskrivelse av denne retten eller rette.

Tidligere vilkår

I tilfelle konflikt mellom disse vilkårene og tidligere versjoner av disse, vil bestemmelsene i disse vilkårene ha forrang med mindre det uttrykkelig er angitt noe annet.

Merknader

Alle varsler / kommunikasjoner skal gis til oss enten per post til våre lokaler (se adresse ovenfor) eller via e-post til info-simply-crm.com. Et slikt varsel blir ansett som mottatt 3 dager etter innleggelse hvis det sendes med førsteklasses post, dagen for sending hvis e-postmeldingen mottas i sin helhet en virkedag og neste virkedag hvis e-posten sendes på en helg eller helligdag.

Lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene og forholdet mellom deg og Simply skal styres av og tolkes i samsvar med Danmarks lov og Simply, og du godtar å underkaste deg den eksklusive jurisdiksjonen til Danmarks domstoler.

Eventuelle kommentarer eller spørsmål til denne policyen bør rettes til oss ved hjelp av følgende kontaktinformasjon.

Simply Consulting ApS
Vesterbrogade 26
1620 København V
Denmark
CVR: 33970080
info@simply-crm.com

Hvis du mener at vi ikke har overholdt denne policyen eller handlet på annen måte enn i samsvar med personvernloven, bør du varsle oss.