Personvernpolicy

Denne policyen gjelder mellom deg, brukeren av dette nettstedet og Simply Consulting ApS eieren og leverandøren av dette nettstedet. Denne policyen gjelder vår bruk av all data som samles inn av oss i forbindelse med din bruk av nettstedet og våre tjenester. Denne policyen ble sist oppdatert 12. september 2020.

Forordningen

Denne databeskyttelsespolitikken gjelder tjenestene til Simply Consulting ApS. Hvis du bor i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, er forordning (EU) 2016/679 (generell databeskyttelsesforordning) den europeiske forordningen, og i Danmark er det den danske loven om databeskyttelse (den ‘danske databeskyttelsesloven’).

Kontrolleren

Simply Consulting ApS med CVR: 33970080 fra Vesterbrogade 26, 1620 København V, Danmark er behandlingsansvarlig for dine personlige data.

Tilsynsmyndigheten

Det danske databeskyttelsesbyrået (DPA) i Danmark er den for oss relevante myndighet i spørsmål om databeskyttelse. Du har rett til når som helst å klage til DPA (www.datatilsynet.dk). Vi vil imidlertid sette pris på sjansen til å takle bekymringene dine før du nærmer deg DPA, så kontakt oss i første omgang.

Nøyaktighet

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er nøyaktige og oppdaterte, vennligst hold oss informert om eventuelle endringer i dine personlige data.

Barnedata

Nettstedet vårt er ikke beregnet på barn, og vi samler ikke bevisst data om barn.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger refererer til all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (“Personopplysninger”).

Hvilke data samler vi inn?

Vi kan samle inn data eller be deg om å oppgi visse data når du bruker nettstedet vårt og tjenestene våre. Kildene som vi samler inn personopplysninger fra er:

 • Data samlet direkte fra deg eller enheten din knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (“Datamat”) og kan omfatte direkte identifikatorer som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer.
 • Data samlet online eller gjennom indirekte identifikatorer som påloggingsnummer, påloggingspassord, betalingsinformasjon eller IP-adresse.
 • Innhentede data som er koblet, for eksempel hvis du har brukt tjenesten vår og senere velger oss igjen, vil vi koble dataene dine og behandle de tilknyttede dataene som personlige data.

Vi organiserer innsamlede personopplysninger som kontodata og faktureringsdata. Kontodata er alt vi trenger for å konfigurere kontoen din, og inkluderer e-postadressen og brukernavnet ditt, og informasjon knyttet til tjenestene våre, for eksempel lisensnøkler, for- og etternavn, virksomhetsadresse og telefonnummer.

Faktureringsdata er alt vi trenger for å konfigurere betalingen din, inkludert navn, e-postadresse, maskerte kredittkortnummer og under visse omstendigheter faktureringsadressen din og telefonnummeret ditt hvis dette ikke allerede er samlet inn.

Som beskrevet ovenfor kobler vi data, og hvis vi allerede har samlet inn noen av dataene dine, vil vi bare be deg om de gjenværende dataene som er nødvendige for å utføre den avtalte tjenesten.

Hvordan personlige data samles inn

Vi samler inn personopplysninger på følgende måter:

Direkte interaksjoner Du kan oppgi personopplysninger når du fyller ut elektroniske skjemaer, ber om produkter / tjenester, abonnerer på tjenestene våre, oppretter en brukerkonto, blir med på adresselisten vår, bruker vårt tilbakemeldingsskjema eller på annen måte eller korresponderer med oss (per post, telefon eller e-post)
Automatisert teknologi Vi samler automatisk inn personopplysninger (teknisk og bruk) når du surfer på eller samhandler med nettstedet vårt, ved hjelp av informasjonskapsler og annen lignende teknologi. Vi kan også motta tekniske data om deg hvis du besøker andre nettsteder som bruker informasjonskapslene våre.

På hvilke grunnlag bruker vi personopplysninger?

Vi bruker dine personopplysninger for følgende formål og av følgende grunnlag:

 • På grunnlag av å oppfylle kontrakten (når du kjøper tjenesten vår)
 • På grunnlag av ditt samtykke (når du abonnerer på vårt nyhetsbrev)
 • På grunnlag av juridiske forpliktelser (for forpliktelser som skatt, regnskap, hvitvasking av penger, eller når en domstol eller annen myndighet ber oss om det)
 • På grunnlag av vår legitime interesse (for kommunikasjon om sikkerhet, personvern og ytelsesforbedringer av tjenestene våre. Eller for å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter.)

Selvfølgelig, før vi stoler på noen av disse legitime interessene, balanserer vi dem mot dine interesser og sørger for at de er overbevisende nok og ikke vil forårsake uberettiget skade.

Når avslører vi dine personlige data?

Vi utleverer dine personopplysninger som svar på din forretningsforespørsel eller din forespørsel om informasjon i vårt selskap for å gi best mulig service og innenfor vår legitime interesse.

Vi kan dele informasjonen din med organisasjoner som hjelper oss med å tilby tjenestene som er beskrevet i denne databeskyttelsespolitikken, og som kan behandle slike data på våre vegne og i samsvar med denne databeskyttelsespolitikken, for å støtte dette nettstedet og våre tjenester. For eksempel med våre juridiske andre profesjonelle rådgivere.

Vi kan også dele informasjon med vår sikre betalingsgateway-leverandør, og du må kanskje oppgi kreditt- eller debetkortinformasjon direkte til leverandøren for å behandle betalingsdetaljer og autorisere betaling etter en sikker lenke.

Informasjonen du gir til i slike tilfeller er ikke under vår kontroll og er underlagt betalingsgateway-leverandørens egen personvernerklæring og Vilkår og betingelser.

I forhold til informasjon som er innhentet om deg fra din bruk av nettstedet vårt, kan vi dele en informasjonskapselidentifikator og IP-data med leverandører av analysetjenester og annonseringsnettverk for å hjelpe oss med forbedring og optimalisering av nettstedet vårt som er underlagt vår Retningslinjer for informasjonskapsler.

Vi kan utlevere personlig informasjon under andre omstendigheter, for eksempel når du godtar det, eller hvis loven, en rettskjennelse, en juridisk forpliktelse eller tilsynsmyndighet ber oss om det. Hvis formålet er å forhindre svindel eller kriminalitet, eller hvis det er nødvendig å beskytte og forsvare vår rett, eiendom eller personlige sikkerhet for vårt personale, nettstedet og dets brukere.

Datalagring

Vi vil bare lagre dine personlige data så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene vi samlet dem for, inkludert for å oppfylle juridiske, regnskaps- eller rapporteringskrav.

Detaljer om oppbevaringsperioder for forskjellige aspekter av dine personlige data er tilgjengelig i vår oppbevaringspolicy som du kan be om fra oss. Vi er imidlertid juridisk pålagt å oppbevare grunnleggende informasjon om våre kunder (inkludert kontakt-, identitets-, økonomiske og transaksjonsdata) i fem år etter at de opphører å være kunder, av skattemessige hensyn.

Du kan finne ut hvor lenge informasjonen din oppbevares, og når den blir ødelagt, fra retningslinjene våre for datalagring som du kan be om ved å bruke kontaktskjemaet vårt.

Dine rettigheter

Du har rett til å:

 • informasjon om behandlingen av dine personopplysninger
 • få tilgang til de personopplysningene du har om deg
 • be om uriktige, unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger som skal rettes
 • be om at personopplysninger slettes når det ikke lenger er behov for det eller hvis behandlingen er ulovlig
 • motsette seg behandlingen av dine personopplysninger i markedsføringsøyemed eller på grunnlag knyttet til din spesielle situasjon
 • be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger i spesifikke tilfeller
 • motta dine personlige data i maskinlesbart format og sende dem til en annen kontroller (‘dataportabilitet’)
 • be om at avgjørelser basert på automatisk behandling som vedrører deg eller som påvirker deg betydelig og basert på dine personlige data, tas av fysiske personer, ikke bare av datamaskiner. Du har også rett i dette tilfellet til å uttrykke ditt synspunkt og å bestride avgjørelsen
 • Der behandlingen av din personlige informasjon er basert på samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket uten skade når som helst gjennom vårt kontaktskjema.

Hvis du føler at forespørselen din ikke løses tilfredsstillende av oss, kan du henvende deg til din lokale personvernmyndighet. Det danske databeskyttelsesbyrået (DPA) er tilsynsmyndighet i Danmark og relevant for Simply Consulting ApS.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Vi beskytter dataene dine ved hjelp av moderne tekniske og fysiske garantier og driver et fast system med policyer, konfidensialitetsavtaler, digitale garantier og prosedyrer for å sikre det høyeste nivået av administrativ beskyttelse.

Mer detaljert for å få tilgang til databasen vår, må brukeren være autorisert, utfordres gjennom et toveis autentiseringssystem og bruke et kryptert VPN. Fjernelse av personopplysninger fra vårt sted er også forbudt og gjort ved å bruke et komplekst krypteringssystem veldig vanskelig. Vi bruker banebrytende antivirus- og anti-malware-programvare og oppdatert brannmurbeskyttelse. Videre må autorisert personell ha et legitimt behov for å kjenne interesse, for eksempel å være ditt kontaktpunkt eller betjene brukerkontoen din.

Dataene vi samler inn fra deg kan lagres, med passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, på våre servere i Danmark. I alle tilfeller følger vi generelt høye databeskyttelsesstandarder og avanserte sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene som blir sendt til oss, både under overføring og når vi mottar dem.

For å utøve noen av dine rettigheter, eller hvis du har spørsmål eller klager om vår bruk av dine personlige data og denne policyen, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktskjemaet vårt.

Internasjonale overføringer

Vi overfører ikke personopplysningene dine utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Automatisert beslutningstaking og profilering

Vi bruker ikke automatisering til beslutningstaking og profilering

Endringer

Denne personvernpolicyen og vår forpliktelse til å beskytte personvernet til dine personopplysninger kan føre til endringer i denne personvernpolicyen. Les regelmessig denne databeskyttelsespolitikken for å holde deg oppdatert med eventuelle endringer.

Spørsmål og klager

Eventuelle kommentarer eller spørsmål til denne policyen bør rettes til oss ved hjelp av følgende kontaktinformasjon.

Simply Consulting ApS
Vesterbrogade 26
1620 København V
Denmark
CVR: 33970080
info@simply-crm.com

Hvis du mener at vi ikke har overholdt denne policyen eller handlet på annen måte enn i samsvar med personvernloven, bør du varsle oss.